Over ons

De Stichting Rolder concerten wil in de Jacobuskerk te Rolde tegen een redelijke prijs kwalitatief hoogwaardige concerten organiseren voor een breed publiek van liefhebbers van klassieke muziek en zij die dat willen worden.

De programmering kent een verrassende variatie aan muziek uit diverse periodes en door musici van bovengemiddelde kwaliteit.

De Jacobuskerk heeft een fraai orgel en is zowel visueel als akoestisch een fantastische concertruimte. Voor concerten waarbij de piano een (hoofd)rol vervult beschikken wij over een eigen vleugel. De concerten vinden plaats in een prettige en ontspannen ambiance.

Samenwerking staat hoog in ons vaandel: met de musici, met de Culturele Vereniging Rolde, met de Kerkrentmeesters en de koster(s) van de Jacobuskerk.

Tenslotte: We zijn blij met de steun van subsidie verschaffers en sponsoren waardoor we de prijs betaalbaar kunnen houden.

Historie

Toen in 1980 het orgel na een restauratie weer gereed kwam werd door de kerkenraad aan de toenmalige organisten dhr. Siep Zwerver en dhr. Jacques Bolhuis gevraagd of zij enkele keren per jaar een concert wilden organiseren. Daarover waren zij enthousiast.

Die restauratie van het orgel betrof vooral het mechaniek, de tractuur en het regeerwerk, de windvoorziening en de windladen. Niet het pijpwerk. Door een anonieme gift werd het mogelijk om  het orgel met twee registers uit te breiden. Er werd besloten op het pedaal een octaaf 8’ en een bazuin 16’ te plaatsen.
Het orgel werd gerestaureerd naar de inzichten van die tijd; de kerkenraad wilde een orgel dat minder gevoelig zou zijn voor klimaatwisselingen : warmte – kou, droogte – vochtigheid. In die tijd viel het orgel nog niet onder monumentenzorg en dus waren er geen subsidiemogelijkheden.

Er werd een commissie gevormd waarin de heren Jo Griepink, Siep Zwerver, Kees Anema en Jacques Bolhuis zitting namen. De concerten waren aanvankelijk meer gerelateerd aan de kerkmuziek, maar al snel kwamen er steeds meer aanvragen van allerlei solisten en ensembles om in de Rolderkerk te mogen concerteren. Het was ook in Rolde dat het Utrechts Byzantijns koor voor het eerst in Noord Nederland een concert gaf. Het aantal bezoekers was echter zo overweldigend dat het koor later een grotere locatie moest zoeken. Dat werd de Jozefkerk in Assen. Verder waren er orgelconcerten die gegeven werden door Piet Wiersma, Louis van Dijk en Rein Ferwerda. Ook Rintje te Wies (later koorleider van het Roder jongens koor) trad op met zijn cantorij uit Wijnjewoude.

Vanaf januari 1985 worden er  verslagen van vergaderingen geschreven. 
Sinds 1 november 1989 werd de Concertcommissie van de Rolder kerk een Stichting.

Zo ontstond de Stichting Rolder Concerten (SRC) zoals die tot op heden bestaat.

Een grote wens van de stichting was de aanschaf van een vleugel. Er bleek veel belangstelling te bestaan voor pianorecitals en ook voor ensembles en koorbegeleidingen zou een goed instrument op zijn plaats zijn.

Op 3 april 1991 kon een nieuwe Yamaha C3 vleugel feestelijk in gebruik worden genomen met een concert waarin door Matthijs Verschoor – piano en Henk Vonk – tenor werken van F. Schubert: (2 Impromtu’s en ‘Die Winterreise’ ten gehore werden gebracht.

Op zondag 25 september 2011 vierde de Stichting haar 30 jarig bestaan met een fietstocht-concertcombinatie in Rolde en omgeving (Gasselte, Anloo, de schaapskooi in Balloo, Ateliers in Gasteren en Eext en een restaurant in Anderen) onder de titel Fietsen langs Aa concerten.

Toen in januari 2013 het orgel, na een algehele restauratie werd opgeleverd kwam opnieuw de vraag van de kerkenraad om enkele orgelconcerten per jaar toe te voegen aan de 10 maandelijkse concerten die de stichting al organiseert.

De concertserie van de SRC bestaat nu uit 13 concerten en jaarlijks een kinderconcert.