Vrienden en Sponsors

Om de concerten in de Jacobuskerk op goed niveau te houden, is het van belang dat de Stichting een achterban heeft, die haar activiteiten steunt.
De Stichting ontvangt subsidies van de gemeente Aa en Hunze en het Fonds Kleine Podia. Daarnaast ontvangt de Stichting incidenteel bijdragen in de kosten van grotere concerten van sponsoren.
De bijdragen van Vrienden zijn evenwel heel belangrijk bij het handhaven van de kwaliteit en de continuïteit.
Wij willen dan ook onze banden met de achterban graag versterken.

Draagt u onze activiteiten in de Jacobuskerk een warm hart toe of bent u een regelmatige concertbezoeker? Dan waarderen wij dat zeer.
Graag nodigen wij u uit om u aan te melden als Vriend .
Indien u een bedrag overmaakt van tenminste € 15,00 per persoon (€ 10,00 voor een partner) op bankrekening nummer NL36 RABO 03560 40429 t.n.v. Stichting Rolder Concerten wordt u aangemerkt als Vriend.
Als Vriend ontvangt u als eerste het nieuwe jaarprogramma, zodat u tijdig kaarten kunt bestellen voor het nieuwe seizoen. Daarnaast ontvangt u een herinneringsmail in het geval dat een concert uitverkocht dreigt te geraken en u nog geen kaarten hebt besteld. Dan kunt u, indien gewenst, nog tijdig kaarten bestellen.

Uw bijdage als 

De Stichting Rolder Concerten 
heeft ANBI-status.

De sponsoren van de Stichting Rolder Concerten:

Techniko

Ekehaar

YAF Holding bv

Anderen

De concerten worden verder mogelijk gemaakt door subsidies van:

De theaterverlichting waarmee we sinds september 2015 werken is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Lambers-Burgers fonds en het Rossing-Koops fonds uit Rolde