Sponsors & Donateurs

Om de concerten in de Jacobuskerk op goed niveau te houden, is het van belang dat de Stichting een achterban heeft, die haar activiteiten steunt.
De Stichting ontvangt subsidies van de gemeente Aa en Hunze en het Fonds Kleine Podia. Daarnaast ontvangt de Stichting incidenteel bijdragen in de kosten van grotere concerten van sponsoren.
De bijdragen van donateurs zijn evenwel heel belangrijk bij het handhaven van de kwaliteit en de continuïteit.
Wij willen dan ook onze banden met de achterban graag versterken.

Draagt u onze activiteiten in de Jacobuskerk een warm hart toe of bent u een regelmatige concertbezoeker? Dan waarderen wij dat zeer.
Graag nodigen wij u uit om u aan te melden als donateur.
Indien u een bedrag overmaakt van tenminste € 15,00 per persoon (€ 10,00 voor een partner) op bankrekening nummer NL36 RABO 03560 40429 t.n.v. Stichting Rolder Concerten wordt u aangemerkt als donateur. U krijgt dan van ons een donateurskaart.

Op vertoon van de kaart krijgt u een korting van € 3,- op de entreeprijs per persoon.

De Stichting Rolder Concerten 
heeft ANBI-status.

De sponsoren van de Stichting Rolder Concerten:

Techniko

Ekehaar

Coop

Rolde

YAF Holding bv

Anderen

De concerten worden verder mogelijk gemaakt door subsidies van:

De theaterverlichting waarmee we sinds september 2015 werken is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Lambers-Burgers fonds en het Rossing-Koops fonds uit Rolde