Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarverslag 2020
Bekijk hier het bestuurlijk jaarverslag en financieel verslag van 2020: Download PDF.

Jaarrekening 2020
Download hier de jaarrekening van 2020 (PDF).

ANBI-status
De Stichting Rolder Concerten is een algemeen nut beogende instelling en heeft een ANBI-status (anbi). Giften zijn daarom aftrekbaar van het belastbaar inkomen. 

Ons RSIN/Fiscaalnr. is: 0095.72.661