Jaarverslag & Jaarrekening

Bekijk hier het bestuurlijk en financieel jaarverslag van 2021.

 

Jaarverslag: Download PDF.

Jaarrekening: Download PDF.

 

ANBI-status
De Stichting Rolder Concerten is een algemeen nut beogende instelling en heeft een ANBI-status (anbi). Giften zijn daarom aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Ons RSIN/Fiscaalnr. is: 0095.72.661