Drents Byzantijns KoorZondag 18 december 2022

Onder leiding van Julia Zaytseva

Het koor brengt onder leiding van Julia Zaytseva een prachtig Kerstconcert met
liederen uit de Oosters-Orthodoxe religieuze traditie zoals Swjat/Sanctus, Otsjè
nasch/Onze Vader van Kedrov, werken van Rachmaninov, Doech twoj blagiy en
het Mnogaja ljèta van Bortniansky, Cheroevimska. Ook staan er (volks)liederen op
het programma zoals Stènka Razin, het Wolgalied, Soeliko, het melodramatische Ej
Oechnjèm en Kerstliederen zoals Diwnaja nowiena, Ode aan kerstmis, Dnès Christos
en Nowa radistj stala.

Aanvang: 15.00 uur

Dit concert wordt in samenwerking met de CVR gegeven. CVR leden kunnen kaarten reserveren middels een mail aan secretaris.CVR@outlook.com

Dit concert is uitverkocht. U kunt zich nog aanmelden voor de wachtlijst op telefoonnr. 0592-389 380.

 

Het Byzantijnskoor Drenthe ontstond in 2003 nadat een aantal zangers uit diverse plaatsen in Drenthe een gezamenlijke reis door Rusland en andere Oost-Europese landen maakten en aldaar getroffen werden door de warme en kenmerkende klankkleur van de byzantijnse muziek. Teruggekomen in Nederland werd de haalbaarheid onderzocht van de oprichting van een regionaal Byzantijns koor.
Nadat ruim honderd mannen hadden gereageerd op een advertentie in de media werd het koor, na de nodige stemtesten, uiteindelijk samengesteld uit circa 50 mannen. Enkele hiervan zijn nog steeds lid. Het koor staat inmiddels bekend om haar bovengemiddelde zangkwaliteit en streeft nog voortdurend naar verbetering, zowel in muzikaliteit, presentatie, als in kennis en uitspraak van de Russische taal. Zij wordt hierin professioneel geleid door de dirigente Julia Zaytseva.

Het Byzantijnskoor Drenthe wil de Byzantijnse, de Oost-Europese kozakkenliederen en de Slavische volksmuziek op een zo goed mogelijke manier ten gehore brengen.
Wanneer men de Byzantijnse kerkmuziek eenmaal gehoord heeft in bijvoorbeeld een Russisch Orthodoxe kerk dan komt men daar niet meer los van.
Andere, niet-kerkelijke, liederen worden gezongen om verhalen van lief en leed te delen. Het koor probeert ook hiermee het publiek te raken.
Om de muziek zo goed mogelijk te leren uitspreken is de oorspronkelijke Russische tekst omgezet in een fonetisch, voor iedereen leesbaar, schrift. Zelfs dan is het nog moeilijk genoeg, maar het koor kan gelukkig terugvallen op de kennis en kunde van onze dirigente die zelf uit Rusland afkomstig is. Behalve de muzikale training worden namelijk ook uitspraak en emotie erg belangrijk gevonden.

Julia Zaytseva (1980)
Julia Zaytseva Is geboren in Kazan, Rusland. Toen zij 6 jaar was begon zij met piano spelen. Tijdens haar gymnasiumopleiding studeerde zij ook aan de stedelijke muziekschool. En tijdens die studie wist Julia al dat ze professioneel muzikant wilde worden. Haar droom kwam uit: ze werd aangenomen aan de Hoge muziekschool in Kazan en studeerde in 1999 cum laude af op drie opleidingen tegelijkertijd (piano, zang en koordirectie). Ze vervolgende haar pianostudie aan het Conservatorium in Kazan en ook deze studie werd cum laude afgerond. Naast haar studie werkte ze ook in de muziek, als presentatrice in het concertgebouw en als muziekdocente.
Julia vervolgde haar studie in Nederland aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Daar volgde ze pianolessen bij Tamara Poddubnaya en zanglessen bij de bekende mezzosopraan Marion van den Akker. Daarnaast begon ze met haar werk dat ze vandaag de dag nog steeds met veel plezier doet: dirigeren en pianospelen bij verschillende koren. Momenteel is Julia dirigente van o.a. het popkoor Marsaria en gemengd koor Masjaal in Assen, Het Byzantijnskoor Drenthe in Beilen en het vocaalensemble Curiosa in Middelstum. Koren en ensembles weten haar ook te vinden als zangcoach en solozangeres. Daarnaast geeft Julia piano- en zanglessen aan zowel volwassenen als kinderen.