RJK 1Het Roder Jongenskoor, 'Op weg naar kerst'

Zondag 10 december 2017
Aanvang 15.00 uur
Toegangsprijs € 15,00

 

De stichting

De Stichting Koorschool Noord Nederland behartigt de belangen van het Roder Jongenskoor en de Roden Girl Choristers.
Zij zijn een stichting, geen commerciële organisatie.
 
De Koorschool stelt zich ten doel om kinderen, jongeren en volwassenen kennis te laten maken met klassieke muziek, in het bijzonder de koorzang. Kwaliteit is daarbij de kern! De koorschool streeft ernaar onderscheidend te zijn, ontwikkelingsgericht te werken met een groot commitment van ouders en anderen.
 
Kwaliteit is de kern
De Koorschool streeft naar het bereiken van minimaal een semi-professioneel niveau van musiceren. Ze willen getalenteerde kinderen daarmee de gelegenheid geven zich op muzikaal gebied optimaal te ontplooien. Ze moeten zonder problemen door kunnen stromen naar het conservatorium. Om de kwaliteit hoog te houden wordt veel energie gestoken in werving en scholing van jongens en meisjes.
 
Onderscheidend 
De Koorschool onderscheidt zich door vast te houden aan de Anglicaanse traditie. De koren van de Koorschool zijn opgebouwd naar Engels voorbeeld. De Engelse traditie wordt verder zichtbaar in repertoire, klankopbouw, presentatie en stijl. Om deze traditie vast te kunnen houden en te voeden, onderhouden we zoveel mogelijk contacten met Engelse collega’s en maken we concertreizen naar Engeland. Verder wordt naast de Anglicaanse traditie ook gewerkt in een breder scala aan klassieke genres, waaronder natuurlijk de Mattheus Passion.
 
Ontwikkelingsgericht
De Koorschool heeft een eigen methode voor het muziekonderwijs ontwikkeld. Dit stelt ons optimaal in staat jonge kinderen een stevige basis te geven, zodat ze hun muzikale talent optimaal kunnen ontplooien.
 
Commitment
De Koorschool hecht veel waarde aan de onderlinge betrokkenheid van leden en hun ouders. Dat stelt ons in staat om een veilige omgeving te vormen waarin talent tot bloei kan komen. De leiding en de ouders – professionals en vrijwilligers - werken hiervoor nauw samen. Een ontwikkeling die we constant voeden. Daarnaast streven we naar betrokkenheid van het publiek en de pers, sponsors en donateurs. Samenwerking vormt de basis voor het welslagen van het vele werk binnen de Koorschool.

Rintje voor siteArtistiek leider

Rintje Albert te Wies (1958) genoot zijn muzikale opleiding aan het Stedelijk Conservatorium in Groningen. Naast zijn studie Schoolmuziek studeerde hij hoofdvak Piano bij o.a. Gerben Makkes van der Deyl en Kars Westers. Lessen Koordirectie en Theorie der Muziek volgde hij bij respectievelijk Cees Rotteveel en Rein Ferwerda. 
 
Hij is artistiek leider van de Stichting Koorschool Noord Nederland en vanuit die functie dirigtent van het Roder Jongenskoor. Sinds mei 2012 is hij teven artistiek leider en dirigent van het Kampen Boys Choir. In 2007 verscheen de eerste versie van een door hem geschreven methode voor de opleiding tot jonge zangers: 'From C to C'.
In 2013 verscheen de tweede versie, welke hij samen met zijn collega Sonja de Vries verder heeft ontwikkeld.

 

RJK 3