Wij zijn een stichting en hebben dus geen leden. De belangrijkste bron van inkomsten zijn de entreegelden van de bezoekers. Op het bezoekersaantal zijn echter veel externe factoren van invloed. Hierdoor zijn de financiële resultaten van concerten moeilijk te voorspellen.

Het jaar 2016 was evenwel  een gunstig jaar voor de Stichting. Het aantal bezoekers van onze concerten is met ongeveer 20 % gestegen ten opzichte van 2015. Ook de waardering van de bezoekers is positief.
De rekening van baten en lasten leverde een voordelig saldo op van € 1.936,00. Met het behaalde resultaat over 2016 zijn wij dan ook heel tevreden.

Hierbij de rekening van baten en lasten 2016 met een korte toelichting.

Rekening van baten en lasten 2016
             
Baten (€)     Lasten (€)  
  Begroot Werkelijk     Begroot Werkelijk
Baten Concerten       Lasten Concerten    
kaartverkoop 10.959 11.353   uitkoopsommen 12.555 13.343
bijdrage NFPK 3.984 4.352   concertkosten 930 1.115
overige bijdragen 300 400   koster pr 800 1.244
             
Totaal baten concerten 15.243 16.105     14.285 15.702
             
Overige Baten       Overige Lasten    
sponsoren/donaties   1.535   bestuurs-en beheerskosten   1.038
overige bijdragen   700   programmering en p.r.   299
overige baten   636        
             
Totaal baten   18.976   Totaal Lasten   17.039
             
Voordelig resultaat           1.937

 

Een korte toelichting op het behaalde resultaat

Baten en lasten concerten.

De begroting is gebaseerd op de voorcalculaties van de concerten, die bij de programmering van het jaarprogramma zijn gemaakt. De belangrijkste elementen voor de voorcalculaties zijn de uitkoopsom, het verwachte bezoekersaantal en de entreeprijs.

Door het hogere aantal bezoekers van de klassieke concerten is de opbrengst van de kaartverkoop toegenomen. De opbrengst van het kinderconcert was daarentegen een tegenvaller.

De uitkoopsom van de musici was hoger door de partage-regelingen, die met de musici overeengekomen. Bij deze regelingen wordt het financiële risico beperkt.  Anderzijds krijgen de musici vanaf een bepaald aantal betalende bezoekers een hogere vergoeding.

De bijdrage van het Fonds Podiumkunsten (NFPK) is iets hoger. De bijdrage van het NFPK is voor de Stichting onmisbaar om tegen een betaalbare prijs klassieke concerten van niveau aan te bieden.

De kosten pr zijn toegenomen door advertentiekosten in huis-aan-huisbladen om de concerten onder de aandacht te brengen van een breder publiek. In 2017 zal een evaluatie van de kosten pr plaats hebben.

 

Overzicht Programmering 2016 Stichting Rolder Concerten

Datum

Uitvoerenden

Programma

Bijzonderheden

Zo. 24 -01- 2016

Barokensemble Giardino Musicale en sopraan Andrea Tjäder

Bach’s Curiosities

Concert i.s.m. Culturele Vereniging Rolde

Zo. 28-02-2016

Dana Zemtsov  alviool en Cathelijne Noorland, piano

Romantic Metamorphoses

Concert met toeslag

Zo. 20-03-2016

Daria van den Bercken

Pianorecital

 

Zo. 24 -04-2016

Zigeunerensemble Sintiromarus

Impressions of Gypsy Life

Avondconcert, aanvang 20.00 u.

Zo. 22-05-2016

Sander van Marion

Jubileumconcert
’60 jaar Muziek’

Orgelconcert, aanvang 20.00 u.

Zat. 25-06-2016

Minne Veldman

Orgelconcert

Zaterdag , 20.00 u.

Zo. 28-08-2016

Jacques Bolhuis, Harm Timmer, orgel en piano

Meezingconcert ‘Zorgeloos Zomer Zingen’

Meezingconcert, gratis entree. Aanvang 20.00 u.

Zo. 18-09-2016

Morgenstern Trio

Pianotrio’s Haydn, Schumann, Chausson

 

Zo. 09-10-2016

Koperkwintet KWIVR

Kinderconcert / Kindervoorstelling ‘Lichterlaaie’

Kindervoorstelling ihkv Oktobermaand- Kindermaand

Zo. 23-10-2016

Helena Basilova, piano

Picturing Scriabin

 

Zo. 06-11-2016

Noordelijk Bach Consort
olv Benjamin Bakker

Jubileumconcert
Erschallet Trompeten
3 wereldse cantates J.S. Bach

 

Zo. 11-12-2016

Asser Kamerkoor Arpeggio olv
Peter Siebesma met Strijkersensemble en Trombonekwartet
 Bone Brass

In Dulci Jubilo , van Advent naar Kerst

 

 

Stichting Rolderconcerten

KvK: 41019196
RSIN/fiscaalnummer: 0095.72.661

Postadres: De Hoven 8, 9454 PS, Ekehaar