intro src4kerk

Het bestuur van onze stichting is erg verheugd dat we wederom voor twee jaar een subsidie hebben ontvangen van het Fonds Podiumkunsten.

Deze subsidie wordt alleen toegekend als er aan een aantal criteria, zoals de kwaliteit, wordt voldaan. Bij de aanvraag voor zo’n subsidie moet je als stichting een gedegen beleidsplan inleveren met daarbij een financiële verantwoording van de gegeven concerten.

Deze subsidie is voor de SRC heel belangrijk, omdat het een deel van eventuele tekorten op concerten wordt afgedekt. Hierdoor kunnen we de komende twee jaar concerten blijven verzorgen op een kwalitatief goed niveau. We hopen u daar natuurlijk geregeld als gast te mogen ontvangen.

Nieuws

Op zondag 25 februari werd de vleugel na een grondige onderhoudsbeurt heringebruik genomen.

Dit gebeurde tijdens het concert van Pieter van Loenen en Tobias Borschboom.

Lees meer...