intro src4kerk

Het bestuur van onze stichting is erg verheugd dat we wederom voor twee jaar een subsidie hebben ontvangen van het Fonds Podiumkunsten.

Deze subsidie wordt alleen toegekend als er aan een aantal criteria, zoals de kwaliteit, wordt voldaan. Bij de aanvraag voor zo’n subsidie moet je als stichting een gedegen beleidsplan inleveren met daarbij een financiële verantwoording van de gegeven concerten.

Deze subsidie is voor de SRC heel belangrijk, omdat het een deel van eventuele tekorten op concerten wordt afgedekt. Hierdoor kunnen we de komende twee jaar concerten blijven verzorgen op een kwalitatief goed niveau. We hopen u daar natuurlijk geregeld als gast te mogen ontvangen.

Nieuws

2019-2020 JUBILEUMJAAR

Het concertseizoen 2019-2020 staat in het teken van

40 jaar concerten in Rolde

30 jaar Stichting Rolder Concerten

Toen eind 1979 het orgel na een restauratie werd opgeleverd vroeg de toenmalige Kerkvoogdij aan de beide organisten (Siep Zwerwer en Jacques Bolhuis) of ze bereid waren orgelconcerten te organiseren. Dit verbreedde zich al snel naar klassieke concerten waarin koren en ensembles optraden naast orgelsolo.

Lees meer...